Student Archives

Batch     : BATCH-1

Session : 2014-2015

Serial Photo Name E-mail
Serial Photo Name E-mail
1 SANIA AKTER SITHE hakoyelkhan@gmail.com
2 TAMIM RAYHAN tamimrayhan@gmail.com
3 TAHMINA YESMIN PINGKEY tahmina7698@gmail.com
4 SHIRIN SULTANA shirinmou1234@gmail.com
5 KANIZ FATEMA kanizfatemarakhi5@gmail.com
6 SHEKH MAHBUB AHMED ma911839@gmail.com
7 SANJIDA KHANAM sanjidakhanam832@gmail.com
8 NUSRAT ZAHAN TAMANNA tamanna00676@gmail.com
9 NUSRAT PARVIN nusratsuchona361@gmail.com
10 MD.RAKIBUL HASSAN rakibdipto42@gmail.com
11 ZANNATUL FERDOUS zjyoty@gmail.com
12 HASAN AL MONSUR hasanalmonsur.shifat6@gmail.com
13 NAWSHIN ISLAM CHOWDHURI rajkonnanowshin@gmail.com
14 MISS.NASRIN AKTAR lokman.bd9@gmail.com
15 MD.SHAHEB ALI alishaheb307@gmail.com
16 MD.ROMAN PK romanpk48@gmail.com
17 MST.SABRINA BARI sabrinabari55@gmail.com
18 MULTASIM FUAD BIN KHALED fuad.recon@yahoo.com
19 MST.SUMIYA AFROZ sumiyaafroznisa@gmail.com
20 MST.ARIFA SULTANA arifasultanaakhi@gmail.com
21 MOST SANJIDA HOSSAIN sanjidahossainantora5577@gmail.com
22 PLABON KUMAR BARMAN plaban.ripon@gmail.com
23 MOST.SHAMPA BANU shampa.mina@gmail.com
24 ERINA BARI erinatona@gmail.com
25 MOHAIMINA SUMMA summa.rng@gmail.com
26 AFIYA AHMED afiyaahmed41@gmail.com
27 KRIPANATH BORMAN kripantobarman@gmail.com
28 A.S.M ZUBAYER KHAN shantukhan32@gmail.com
29 SAJIB KUMAR NANDI sajibkumarnandi123@gmail.com
30 ESHITA SHARMA eshitasharma4743@gmail.com
31 RAYHANA BINTI PRODHAN prodhan1995@gmail.com
32 MD.RANA HAMID ranahamid95@gmail.com
33 MD.IMRAN MIAH ihimran3082@gmail.com
34 MOST.MUMTAHANA HAQUE mumtahana1818@gmail.com
35 ABSAR HOSSAIN TONMY tonmoyplus2020@gmail.com
36 MST.NIKHAT FOYRUZ nikhatfoyruz.1@gmail.com
37 MD.HABIBUR RAHMAN SUHAG mdhabiburrahman@gmail.com
38 SUSMITA DEB debsusmita75@gmail.com
39 MOST.SURAIYA ZAHAN suraiyazahan24@gmail.com
40 SHARMIN AKHTER LIMA sharminlima140@gmail.com
41 ALEYA AKTER aleya.mc2014@gmail.com
42 SHAMIHA JAHAN shamihashama@gmail.com
43 FATEMA TUZ JANNAT TISHA tisha3855@gmail.com
44 SWARNA RANI PAUL swarna.smmamc@gmail.com
45 MOUMITA DATTA moumita.datta.oth01.001@gmail.com
46 FATEMA JANNAT fatemakeya72@gmail.com
47 MD.ARAFAT PATHAN arafat4871@gmail.com
48 KH.NUSRAT ZAMAN NORIN nishat1357@gmail.com
49 md.likhon mia abdullah.likhon2016@gmail.com
50 SUMAIYA TABASSUM UPOMA sumaiyaupoma123@gmail.com
51 SIFAT NOOR goforsifat@gmail.com